Nyheter

Makronyheter 2014-04-28

 

Basmetallerna ökar i överlag i måndagens handel, även positiv utveckling för oljan. Guldet har dock sjunkit svagt.

Första terminen på WTI-oljan ökade med 0:44 dollar till 101:04 dollar per fat. Brent har ökat med 0:18 dollar högre till 109:76 dollar per fat.

USA och EU kommer att öka sanktionerna mot Ryssland genom att frysa tillgångarna för  Vladimir Putins närstående och vänner som råvaruproducenter och dylik. Idag ska EU-representanterna träffas för att diskutera en utvidgad lista. Det är framförallt 15 ryska medborgare med maktposition som kommer att drabbas.

Dollarn har stärkts till 1:382 mot euron idag. USA:s räntor minskade för att sedan vända svagt uppåt igen efter fredagens svenska stängning.

Japanska räntor pekar svagt nedåt och Tokyobörsen är nere med nästan 1% medan yenen är stabil.

Kopparn har ökat med 7 dollar upp till 6.772 dollar per ton medan Nickel har stigit ytterligare 145 dollar till 18.590 dollar per ton.

Guldet tappade värde med 1 dollar till 1.302 dollar per uns medan silvret sjönk 0:03 dollar.

Status klockan 8.00

Råolja (pris/fat):

WTI, första termin +0:44 USD 101:04

Brent, första termin +0:18 USD 109:76

Basmetaller LME (pris/ton, tremånaderstermin)

Koppar +7 USD 6.772

Zink +4 USD 2.060

Aluminium +10 USD 1.863

Nickel +145 USD 18.590

Bly -5 USD 2.158

Tenn -24 USD 23.601

Ädelmetaller (pris/uns, spot)

Guld -0:88 USD 1.302:32

Silver -0:03 USD 19:66

Dollarindex (högre = starkare USD) +0.06 79.81

Valuta:

USD/SEK 6:5896 (6:5780) EUR/USD 1:1097 (1:3841)

EUR/SEK 9:1096 (9:1049) USD/JPY 102:14 (102:07)

Jp obl 2 0,09 (0,09) Jp obl 10 0,62 (0,62)

Ty obl 2 0,17 (0,17) Ty obl 10 1,48 (1,49)

US obl 2 0,43 (0,43) US obl 10 2,68 (2,66)

 

Tags: , ,

Monday, April 28th, 2014 Nyheter, Ränta, Råvaror, Valuta Comments Off on Makronyheter 2014-04-28

Överskott på olja enligt Opec

Enormt utbudsöverskott på marknaden på grund av nedgången i råoljepriserna enligt Iraks oljeminister Abdul Kareem al-Luabi

Han sade att det är helt tydligt att det finns ett enormt utbudsöverskott som har lett till denna allvarliga nedgång i priserna. Detta skulle alltså gynna någon. Han beskriver oljepriser mellan 100 och 120 dollar per fat som ett rimligt och acceptabelt pris.

Tags: ,

Tuesday, June 12th, 2012 Ekonomi, Export, Nyheter Comments Off on Överskott på olja enligt Opec

Direkthandel mellan Kina och Japan

Från och med den 1 Juni kommer Kina att starta direkthandel mellan kinesiska yuan, CNY, och japanska yen, JPY på interbankbankmarknaden.

Kina meddelar att de nu har en auktoriserat direkthandel mellan de båda valutorna och detta kommer att gynna finansiellt samarbete mellan länderna samt stödja de ekonomiska och finansiella förbindelserna.

Läs mer här.

Tags: , , ,

Thursday, May 31st, 2012 Finans, Nyheter Comments Off on Direkthandel mellan Kina och Japan

Islands förre statminister Geir Haarde oskyldig till landets finanskrasch

Geir Haarde, Islands förre statsminister som ansågs ansvarig för krisen blev friad på tre punkter men domstolen finner honom skyldig till att inte ha hållit särskilda sammanträden under krisen.

Domen tyckte Haarde var absurt. Han fälldes nämligen på en punkt: att ha underlåtit att sammankalla regeringen för särskilda sammanträden under krisen. Riksrätten och bestämmelserna om den infördes i Islands grundlag för över 100 år sedan men detta är första gången de kommer till användning.

Island återhämtar sig fortfarande från kollapsen 2008 då tre av Islands största banker gick under. Huvudorsaken var den kraftiga expansionen för lånade pengar.

Läs mer här.

Tags: , , ,

Tuesday, April 24th, 2012 Nyheter, Politik Comments Off on Islands förre statminister Geir Haarde oskyldig till landets finanskrasch

Växlar såldes av Spanien för 3 miljarder euro

För totalt 3,18 miljarder euro sålde Spanien växlar på tisdagen där avsedd volym var upp till 3,0 miljarder euro.

18-månaderssväxlar såldes för 1,09 miljarder euro, till en genomsnittsränta på 3,110%. Bid/cover-nivån blev 3,77. Vid den senaste emissionen, i mars, var räntan 1,711% och bid/cover-nivån 2,93

Tolvmånaderssväxlar såldes för 2,09 miljarder euro, till en genomsnittsränta på 2,623%. Bid/cover-nivån blev 2,90. Vid den senaste emissionen, i mars, var räntan 1,418 procent och bid/cover-nivån 2,14.

Tags: , , ,

Thursday, April 19th, 2012 Ekonomi, EU, Finans, Nyheter, Ränta Comments Off on Växlar såldes av Spanien för 3 miljarder euro

Förtsatt oro för Spanien

Stigande preferiräntor och en försvagad euro p g a oron över spanska statsfinanserna efter måndagens handel.

Kronan försvagades 4 öre till 6:83 mot dollarn och var oförändrad mot euron. Inga större överraskningar i regeringens budget. Läget för svensk ekonomi beskrevs som fortsatt osäkert av Anders Borg. Utvecklingen i euroområdet som är nyckelfrågan. I Spanien och Italien steg preferiräntorna där den spanska  tioårsräntan noterades över 6%, det är den högsta nivån sedan slutet av november 2011. Oro över hur Spanien ska klara av att balansera budgeten fortsätter att prägla handeln.

“Så fort vi ser räntor över 6 procent är det oroande eftersom det innebär att landet befinner sig på en ohållbar finanspolitisk bana. Vi är också mitt inne i en global inbromsning, och det påverkar också euron” – Sebastien Galy, senior valutastrateg vid Société Générale.

Läs mer här.

Tags: , , , ,

Wednesday, April 18th, 2012 Ekonomi, EU, Nyheter Comments Off on Förtsatt oro för Spanien

Så tycker Svenskt Näringsliv, Konjunkturinstitutet och Swedbank om vårbudgeten

Vårbudgeten presenterades av regeringen nyligen, topparna Svenskt Näringsliv, Konjunkturinstitutet och Swedbank har kommenterat vårbudgeten.

Läs deras kommentering här.

Tags: , , ,

Wednesday, April 18th, 2012 Ekonomi, Nyheter Comments Off on Så tycker Svenskt Näringsliv, Konjunkturinstitutet och Swedbank om vårbudgeten

Sveriges ekonomi kommer att bromsa ordentligt

Ekonomin kommer att bromsa in betydligt under året men kommer att ta fart igen år 2013 enligt regeringens vårbudget.

Regeringen skriver i vårbudgeten att Svensk BNP kommer att öka med 0,4% i år, 3,3% nästa år och 3,7% 2014. Presentationen visades på måndagen. I höstbudgeten spådde regenringen att BNP skulle öka med 1,3% i år för att sedan öka med 3,5% nästa år.

Svensk ekonomi kommer att bromsa in tydligt under 2012 p g a den europeiska skuldkrisen och att risken för en kraftigt sämre konjunkturutveckling gör att det finns ett fortsatt behov av goda säkerhetsmarginaler i de offentliga finanserna.

Läs vidare här.

Tags: , , , ,

Wednesday, April 18th, 2012 BNP, Ekonomi, Finans, Nyheter Comments Off on Sveriges ekonomi kommer att bromsa ordentligt

Strejken avblåst

Arbetsgivarna gav sig tillslut. Facket spräckte det etablerade lönemärket på 2,6% i och med det nya avtalet blir det inga strejker inom handeln.

Det var bara fem timmar kvar till strejk innan LO-facket Handels och arbetsgivaraorganisationen Svensk Handel att de accepterat det nya bud som presenterats av medlarna under dagen. Även Svensk Handels vd Dag Klackenberg sade sig vara nöjd. Avtalet ger löneökningar på 710 kronor för butiksanställda och 665 kronor för lageranställda.

I praktiken innebär det att arbetsgivarnas mål, att löneökningarna inte skulle bli högre än 2,6 procent, inte är uppfyllt. Räknat på medellönen för en butiksanställd innebär 710 kronor extra en löneökning på 3,3 procent.

Men samtidigt har facket tvingats till en eftergift då man gått med på att inte höja minimilönerna inom handeln lika mycket. De höjs bara med 568 kronor. I och med det räknar arbetsgivarsidan med att de totala lönekostnaderna bara ökar med 2,6 procent.

Läs mer här.

 

Tags: , ,

Friday, April 13th, 2012 Nyheter Comments Off on Strejken avblåst

Grova fel i BNP-prognoserna i vårpropositionen

En genomgång som TT har gjort visar att det finns grova missar i BNP-prognoserna i vårpropositionen som finansdepartementet gör. De största missarna har kommit under finansminister Anders Borg.

I snitt ligger BNP-prognoserna för nästa år 2,1 % fel i finansdepartementets vårpropositioner 1997—2010. Med en genomsnittlig tillväxt på 2,8 % under perioden handlar det om en stor avvikelse. Den största missen gjordes våren 2008, när Anders Borg byggde sin proposition på ett antagande om en tillväxt på 1,8 % 2009. Det blev -5,0 %, alltså en miss på 6,8 %.

Året därpå låg Borgs prognos på en knappt mätbar BNP-tillväxt på 0,2 procent 2010. Utfall: Rekordhöga 6,1 %.

Läs vidare här.

Tags: ,

Friday, April 13th, 2012 BNP, Nyheter Comments Off on Grova fel i BNP-prognoserna i vårpropositionen

1,6 miljarder kronor för bostadsmarknadens stimulation

Regeringen vill stimulera bostadssektorn och därmed låta vårbudgeten sätta av 1,6 miljarder kronor.

För att stimulera byggandet av flerbostadshus kommer fastighetsavgiften att sänkas med 630 miljoner kronor år 2013 enligt ett förslag som ingår i vårpropositionen. Det föreslås även förlängd avgiftsfrihet vid nybyggnation till 15 år från dagens 1o år, åtgärden beräknas att kosta 960 miljoner kronor.
Regeländringar för uthyrning av privatägda bostäder med sänkt fastighetsavgift för lägenheter i flerbostadshus har också föreslagits. Detta för att öka rörligheten på bostadsmarknaden har Fredrik Reinfeldt, Sveriges statsminister sagt. Andrahandsuthyrning av privatägda bostäder berör ca 20.000 lägenheter enligt Jan Björklund, utbildningsminister och Folkpartiets ledare.

“Förslagen vi nu presenterar syftar till att öka utbudet av bostäder, men också att öka rörligheten på arbetsmarknaden” – Centerpartiets ledare, näringsminister Annie Lööf.

Läs mer här.

Tags: , , ,

Friday, April 13th, 2012 Bostad, Nyheter Comments Off on 1,6 miljarder kronor för bostadsmarknadens stimulation

Mario Monti ryktas ersätta Jean-Claude Juncker

Eurogruppens ledare Junckers mandat period löper ut i juni, då har EU-ordföranden Herman Van Rompuy kommit med ett diskret förslag att ersättaren ska vara Italiens premiärminister Mario Monti enligt Le monde.

Medan de nordliga euroländerna håller Finlands premiärminister Jyrki Katainen som favorit, ställer sig sig länderna i Sydeuropa skeptiska till förslaget, eftersom Finlands ställningstagande mot de krisande länderna har varit bland de hårdaste, enligt tidningen.

Tags: , , ,

Tuesday, March 13th, 2012 EU, Nyheter Comments Off on Mario Monti ryktas ersätta Jean-Claude Juncker

Den förlorade generationen i Spanien: Unga

Största arbetslösheten i Europa finns i Spanien och det väntas förvärras. De unga har det klar värst.

I Barcelona träffade TT uppgivna studenter som beslutat sig för att ockupera sitt universitet.

– Vi studerar för att vi vill bidra till samhället, men den som slutar studera efter kanske tio år inser att det är omöjligt att hitta ett jobb på grund av krisen. Vi är förlorade, vi vet inte vad vi ska förändra och hur vi ska förändra samhället, vad vi vill göra, säger Didic Moia, 23 år,

Några dagar tidigare demonstrerade en stor grupp studenter i Barcelona. Många greps av polisen och protesterna skapade internationella rubriker. Didic Moia var en av demonstranterna och han har tillsammans med hundratals andra studenter ockuperat entréhallen på sitt universitet som en fortsättning på protesterna. Där har de i flera dagar sovit, ätit och draperat entréhallens statyer med banderoller.

Läs mer här.

Tags: , , ,

Monday, March 12th, 2012 Arbete, EU, Nyheter Comments Off on Den förlorade generationen i Spanien: Unga

Sysselsättning i USA ökar

Jobb på den privata sektorn i USA har ökat med 216 o00 personer i februari.

ADP-undersökningen har visat att sysselsättningen i små företag, med upp till 49 anställda, ökade med 108 000 i december. I medelstora företag, 50-499 anställda, ökade sysselsättningen med 88.000 och i stora företag ökade sysselsättningen med 20 000.

Inom tjänstesektorn ökade antalet sysselsatta med 170 000 personer i februari. Inom varuproducerande företag ökade sysselsättningen med 46 000, medan antalet personer sysselsatta i tillverkningsindustrin ökade med 21 000.

Läs mer här.

Tags: , , ,

Thursday, March 8th, 2012 Amerika, Arbete, Ekonomi, Nyheter Comments Off on Sysselsättning i USA ökar

Världsekonomin skadas av höjda oljepriser enligt analytiker

Många oroar sig över att oljepriset har stigit under den senaste tiden och dessa tror att höjningen kommer att ha negativa effekter för världsekonomin om det ska fortsätta på detta vis ytterligare. Det är flera banker som har gjort den bedömningen.

“Än så länge har uppgången i oljepriset varit måttlig och vi räknar med att effekterna blir begränsade, även om de kommer att dämpa den amerikanska återhämtningen något på kort sikt. Våra beräkningar tyder på att oljepriset måste stiga över 140 dollar per fat för att ha en väsentlig påverkan”, skriver Danske Bank i en analys.

Om oljepriset fortsätter att stiga kommer konsekvenserna att bli värre påpekar HSBC som inte är speciellt oroade över nuvarande oljepris.

“Om trenden fortsätter kan en bräcklig återhämtning i de utvecklade länderna snabbt spåra ur och utvecklingsländerna kan åter få inflation”, skriver HSBC.

Läs vidare här.

Tags: , , , , ,

Thursday, March 8th, 2012 Ekonomi, Export, Nyheter Comments Off on Världsekonomin skadas av höjda oljepriser enligt analytiker

Så många finansistitut säger ja till PSI-programmet

30 finansinstitut med investeringar i grekiska statspapper uppger att de kommer att delta i det grekiska PSI-programmet vilket gäller privata sektorns utbyte av grekiska skuldpapper.

Institute of International Finance (IIF) meddelade detta på onsdagen. 81 miljarder euro är de grekiska statpappren värda som instituten har innehav av. Detta innebär 39,3% av de 206 miljarder euro i skuldpapper som omfattas av PSI-erbjudandet.

Dessa institut har sagt ja:

Ageas, Allianz, Alpha Bank, AXA, Banque Postale, BBVA, BNP Paribas, CNP Assurances, Commerzbank, Credit Agricole, Credit Foncier, DekaBank, Deutsche Bank, Dexia,, Emporiki Bank of Greece, Eurobank EFG, Generali, Greylock Capital Management, Groupama, HSBC, ING, Intesa San Paolo, KBC, Marfin Popular Bank, Metlife, National Bank of Greece, Piraeus Bank, Royal Bank of Scotland, Societe Generale och Unicredit.

Tags: , , , , , , ,

Thursday, March 8th, 2012 Ekonomi, Euro, Finans, Investering, Nyheter Comments Off on Så många finansistitut säger ja till PSI-programmet

Inbromsning i Brasilien

Brasiliens bruttonationalprodukt (BNP) växte med 0,3% under fjolårets sista kvartal, vilket innebär att tillväxten under helåret 2011 uppgick till 2,7%. Det visar siffror från landets statistikbyrå.

Utfallet innebär en inbromsning jämfört med 2010, då Brasiliens BNP växte med 7,5 %. Avmattningen väntas få den brasilianska centralbanken att sänka räntan mer aggressivt.

Tags:

Wednesday, March 7th, 2012 BNP, Ekonomi, Nyheter Comments Off on Inbromsning i Brasilien

Mindre pengar till Anders Borg

Den svaga tillväxten leder till att det blir underskott i årets budget. Under  2012 & 2013 blir skatteinkomsterna 50 miljarder mindre än vad det såg ut som i höstas enligt Riksgälden.

Konjunkturavmattningen slår mot statskassan. I år väntas budgeten visa ett underskott på 8 miljarder kronor. Nästa år väntas ett överskott på 3 miljarder. Det skriver Riksgälden, som bland annat sköter statens upplåning, i en ny prognos. I prognosen från oktober väntades överskott på 25 respektive 29 miljarder kronor.

”Försämrade tillväxtutsikter innebär att överskottet 2011 byts mot ett begränsat underskott i år. Trots den tydliga inbromsningen i tillväxten fortsätter statsfinanserna dock att visa stabilitet”, skriver Riksgälden.

Den viktigaste orsaken till de svagare statsfinanserna är minskade skatteintäkter. Totalt väntas skatterna ge 50 miljarder kronor mindre än Riksgälden trodde i oktober, fördelat på 22 miljarder i år och 28 miljarder nästa år.

”Den största förändringen 2012 rör konsumtionsbaserade skatter, medan lönebaserade skatter förklarar en stor del av prognosförändringen 2013”, skriver Riksgälden.

Utöver det räknar Riksgälden med en viss ökning av utgifterna, främst kopplat till arbetsmarknaden. Totalt väntas nu med ett budgetsaldo 2012-2013som blir 62 miljarder kronor svagare än vad oktober prognosen löd på.

Då ligger Riksgälden ändå förhållandevis högt i sina prognoser för tillväxten. I år bedöms ekonomin växa med ”knappt 1 procent” och nästa år med ”knappt 3 procent”. SEB, exempelvis tror på 0,7 procent i år och 1,7 procent nästa år och Riksbankens prognos lyder på 0,7 procent i år och 2,1 procent nästa år.

”Även om dagens prognos innehöll nedrevideringar som var större än väntat tror vi ändå att ytterligare nedjusteringar kommer längre fram”, skriver Nordea i en kommentar.

Tags: , , , , ,

Wednesday, March 7th, 2012 Ekonomi, Finans, Nyheter Comments Off on Mindre pengar till Anders Borg

Trojkan förbereder sig för en default.

Europeiska centralbanken, IMF och EU-kommissionen förbereder sig för en rekonstruktion av den grekiska skulden ofrivilligt, eftersom gruppen antar att ett otillräckligt antal obligationsinnehavare kommer att skriva på de föreslagna nedskrivningarna enligt Bloomberg news.

Euroområdets finansministrar kommer att besluta om användandet av kollektiva klausuler den 9 mars om Grekland misslyckas med att nå målet på 90 procents deltagande för de privata investerarna, enligt tidningen, som tillägger att det är oklart hur mycket av skulden som innehas av investerare utanför EU.

Tags: , ,

Wednesday, March 7th, 2012 Ekonomi, EU, Finans, Nyheter Comments Off on Trojkan förbereder sig för en default.

Grekland fortsätter att sprida skräck

Om Grekland skulle tvingas överge planen om en frivillig nedskrivning bland privata ägare av grekiska statspapper övergår landets kris i en ny och svårförutsägbar fas enligt Per Lindvall.

Uppgifter om stora problem med att få till en tillräckligt stor uppslutning för en frivillig nedskrivning av grekiska statsobligationer, den så kallade Private Sector Involvement, (PSI), till den utsatta deadlinen nu på torsdag skapar oro för att hela den grekiska rekonstruktionsplanen ska fallera och att spridningseffekten till de övriga krishärdarna inom eurozonen ska bli stor.

Det är svårt att följa och förstå den grekiska krisen. Men nyligen kom det uppgifter i tyskland, om att uppslutningen för den framförhandlade nedskrivningen av grekiska statsobligationer från den ”privata” sektorn, (det vill säga alla utom de ”officiella” och numera tillika seniora innehavarna av grekiska statspapper ECB, IMF och EFSF), är mycket klenare än förväntat.

Detta skulle kunna hota hela den grekiska uppgörelsen där den så kallade trojkan, (EU, ECB och IMF), lovat att skjuta till motsvarande 130 miljarder euro för att klara Greklands behov för att refinansiera förfallande lån och ta upp nya lån. Grekland behöver få en första utbetalning från detta stödpaket till den 20 mars, då de behöver lösa förfallande lån. Får inte Grekland dessa pengar blir det en oordnad betalningsinställelse.

Läs mer här.

Tags: , , , ,

Wednesday, March 7th, 2012 EU, Nyheter Comments Off on Grekland fortsätter att sprida skräck

Island vill ansluta kronan till kanadensisk dollar

Euron är inte längre favoritvalutan för Island, den isländska regeringen har under flera år sedan bankkollapsen 2008 funderat på att ersätta den nationella valutan mot en mer stabil valuta och Euron har varit en bra valmöjlighet.

Idag ställs Islands förre statsminister Geir Haarde inför riksrätten i Reykjavik. Han anklagas för att inte ha gjort tillräckligt för att förhindra kollapsen i det isländska banksystemet vid finanskrisen 2008.

Den isländska valutan rasade efter krisen 2008 och landets tre främsta banker kraschade och många invånare förlorade sina besparningar. Även börsen dök med hela 90%.

Island sökte EU-medlemskap och i förläggningen en möjlig anslutning till Euron. Den nationella valutan var för riskabel och liten ansåg många i landet. Men i och med det senaste årets eurokris är det inte längre lika lockande att ansluta sig till euron.

Ett alternativ som diskuteras allt mer på Island är att istället ansluta den isländska kronan till den kanadensiska dollarn. Den kanadensiska ambassadören Alan Bones menar att hans regering är beredd att inleda samtal om att knyta kronan till den kanadensiska dollarn.

I helgen gjorde också ett av landets oppositionspartier, Framstegspartiet, ett utspel.

– Om vi ska gå över till en annan valuta ser den kanadensiska dollarn väldigt lovande ut, sade partiledaren Sigmundur Gunnlaugsson, enligt tidningen Morgunbladid, rapporterar DN.

Läs mer här.

Tags: , , , , ,

Tuesday, March 6th, 2012 EU, Euro, Nyheter Comments Off on Island vill ansluta kronan till kanadensisk dollar

Billiga krediter – Ingen bra lösning

Euron har enligt den officiella retoriken räddats. De sista och avgörande momenten var dels  uppgörelsen med Grekland, och dels den Europeiska centralbankens massiva likviditetsinjektioner i europeiska banksystemet, som innebar att ytterligare 530 miljarder euro gavs till bankerna.

Det europeiska banksystemet som under hösten höll på att få stopp på kreditflödena har av ECB fått sin livsnödvändiga likviditet. De gynnsamma kreditvillkoren för ECB:s utlåningsoperationer, ränta på 1% tre års löptid och låga säkerhetskrav har gjort att italienska och spanska banker både har kunnat säkerställa sin finansiering men också kunnat köpa sina egna länders tidigare svårsålda statsobligationer.

Det har i sin tur lett till att räntenivåerna på statsobligationerna har kommit ner till mindre alarmistiska nivåer, på strax över och runt 5%. Hävandet av dessa akuta kriser har också gjort att riskaptiten har återkommit, där de flesta aktiemarknader, inte minst Stockholmsbörsen, har haft en mycket stark utveckling sedan ECB genomförde sin första likviditetsinjektion i december.

Läs vidare här.

Tags: , , , ,

Tuesday, March 6th, 2012 Ekonomi, EU, Euro, Nyheter Comments Off on Billiga krediter – Ingen bra lösning

Oro för brist på olja får ­priset att höjas

Turbulensen på oljemarknaden fortsätter att hålla uppe bensinpriserna. Även flygbränsle och diesel ligger nu på historiskt höga nivåer. Sannolikt kommer de att stiga ytterligare fram till i sommar.

De höga råoljepriserna har lett till rekordpriser på bensin och diesel i pumparna.

–  Det är ännu ingen brist på olja, men många är rädda för att det ska bli det. En del länder, bland annat Kina, har därför börjat hamstra olja och drivit på priserna, säger Thina Saltvedt, oljeanalytiker på Nordea.

Såväl bensinpriser som flygbränsle och varupriser följer med råoljepriset uppåt. Därför är utvecklingen kring Iran och landets atomteknikprogram helt avgörande för världsekonomin.

De senaste veckornas höjda oljepriser är ett resultat av att marknaden tagit hänsyn till de förhöjda riskerna i regionen. Fortfarande tror dock de flesta bedömare att området ska slippa en väpnad konflikt och att Iran håller det viktiga Hormussundet öppet för transporter.

– Men risken finns att Israel skulle anfalla Iran, även om sannolikheten är låg. Om det ändå skulle inträffa kommer oljepriset gå upp över 200 dollar per fat, säger Bjarne Schieldrop, chefsanalytiker för råvaror på SEB Bank.

Jämfört med världsmarknadspriset på råolja i december, som låg strax över 100 dollar per fat skulle det alltså betyda en fördubbling. Om utvecklingen blir mindre dramatisk räknar både SEB och Nordea med ett genomsnittspris på 118 dollar per fat under årets andra kvartal.

Läs vidare här.

Tags: , , ,

Friday, March 2nd, 2012 Ekonomi, Nyheter Comments Off on Oro för brist på olja får ­priset att höjas

Siffrorna i Japan

Japans industriproduktion steg med 2,0% i januari jämfört med månaden före och minskade med 1,2 % jämfört med samma månad året före.

Det framgår av preliminär statistik.

Analytiker hade väntat att produktionen skulle ha stigit med 1,5 % från månaden före och sjunkit med 1,6% jämfört med samma månad föregående år, enligt Bloomberg News enkät. I december steg produktionen med 3,8 % jämfört med månaden före, och sjönk med 4,3 % jämfört med samma månad föregående år. Inköpschefsindex för den japanska tillverkningsindustrin sjönk till 50,5 i februari, från 50,7 föregående månad.

Det framgår av data som sammanställts för Markit Economics och Nomura Securities, enligt Bloomberg News.

Tags: ,

Thursday, March 1st, 2012 Ekonomi, Nyheter Comments Off on Siffrorna i Japan

Sveriges ekonomi krymper

Svenska ekonomin krympte under slutet av 2011. Utvecklingen var svagare än vad de flesta bedömare hade räknat med. Räntorna faller.

Bruttonationalprodukten minskade under det fjärde kvartalet med 1,1 % från det tredje och ökade med 1,1 från det fjärde kvartalet 2010. Det meddelade SCB på onsdagsmorgonen. Siffrorna var klart svagare än väntat. Enligt SME Direkts prognosenkät väntades en nedgång med 0,7 % i kvartalstakt och en ökning med 2,6 % i årstakt.

Riksbankens prognos var än mer optimistisk. Centralbanken räknade i sin senaste prognos med minus 0,4 % i kvartalstakt och plus 2,9 % i årstakt. Sedan den penningpolitiska rapporten släpptes har Riksbanken därmed fått se ekonomin växa långsammare, arbetslösheten stiga snabbare och inflationen sjunka mer än vad den prognostiserat.

Den svaga BNP-siffran fick svenska marknadsräntor att falla tillbaka på tisdagsförmiddagen, framförallt på kortare löptider. Kronan försvagades också något.

Tags: , , , ,

Wednesday, February 29th, 2012 BNP, Ekonomi, Nyheter Comments Off on Sveriges ekonomi krymper

Fest på finansmarknaderna när ECB får superlån igen

På Onsdag blev det ett nytt lån till ECB när den andra omgången treårslån ska ut i banksystemet. Dock får inte de grekiska bankerna vara med efter den senaste nedgraderingen. Detta kan dra ned totalvolymen.

Efter att ECB i början av december meddelade att centralbanken skulle låna ut pengar på tre år med obegränsad tilldelning har det varit fest på finansmarknaderna. Börserna har stigit och räntorna i skuldkrisländerna har sjunkit i takt med att risksuget kommit tillbaka. Det första lånet gavs ut några dagar före jul och storleken överraskade de flesta: 523 europeiska banker lånade 489 miljarder euro, motsvarande 4.300 miljarder kronor.

På onsdag är det dags för det andra. Enligt en enkät från nyhetsbyrån Reuters väntas efterfrågan denna gång bli marginellt högre, 492 miljarder euro. Osäkerheten är dock stor. Så sent som för ett par veckor sedan trodde en del bedömare på så mycket som 1.000-1.500 miljarder euro.

Läs mer här.

Tags: , , , ,

Wednesday, February 29th, 2012 EU, Euro, Finans, Nyheter Comments Off on Fest på finansmarknaderna när ECB får superlån igen

Så blev det stopp på börsuppgången

Orderingången på varaktiga varor i USA sjönk med 4,0 procent i januari, jämfört med månaden före, enligt data från US Census Bureau. Analytikerna hade räknat med att orderingången skulle sjunka med 1,0 procent.

Exklusive transportsektorn sjönk orderingången med 3,2% jämfört med förväntningar om en oförändrad nivå. I december steg orderingången med 3,2% (reviderat från +3,0) och exklusive transport steg orderingången med reviderade 2,1% (+2,2). Leveranserna av varaktiga varor steg med 0,4 % i januari, efter att ha stigit med reviderade 1,9 % föregående månad (+2,1).

Order på kapitalvaror sjönk 5,0 %, medan order till försvarsindustrin steg 17,7 %. Order på kapitalvaror exklusive försvar och flygindustrin sjönk 4,5 %, väntat var en nedgång med 1,3 %. Månaden före steg denna post med reviderade 3,4 % (+2,9). Orderingången på kapitalvaror exklusive försvar sjönk 6,3 %, order till civila flygindustrin sjönk 19,0 %. Orderingången på bilar och bildelar steg 0,9% och order inom data och elektronikprodukter ökade 0,8 %. Order på elektrisk utrustning sjönk 1,9 %. Order på maskinvaror sjönk med 10,4 %.

Med varaktiga varor avses bland annat maskiner, försvars- och transportutrustning samt kapitalvaror som ska hålla i minst tre år. Statistiken är justerad för säsong men inte för inflation. De svaga siffrorna fick Stockholmsbörsen omedelbart att falla 0,2% på tisdagen. Vid klockan 14.32 var storbolagsindex OMXS 30 dock upp med 0,5 %.

Tags: , , , , , ,

Wednesday, February 29th, 2012 Amerika, Börsen, Ekonomi, Nyheter, USA Comments Off on Så blev det stopp på börsuppgången

2012: Bra start för Sveriges ekonomi

Den svenska ekonomin fick en oväntat bra start på 2012. Omsättningen i detaljhandeln har ökat mer än väntat i januari och överskottet i handelsbalansen var stort.

Efter att ha krympt under fjolårets sista kvartal verkar den svenska ekonomin åter ha skjutit fart under början av 2012. Omsättningen i detaljhandeln steg i januari med 1,5% i årstakt, mätt i fasta priser. Det är den starkaste siffran på ett halvår och bättre än de 1,2 % som analytikerkåren enligt SME Direkt räknade med.

”Sällanköpsvaruhandeln visade upp positiv tillväxt i januari efter en lång rad av månader med negativ utveckling. Samtidigt fortsatte dagligvaruhandelns försäljning att stiga stabilt, både i värde och volym”, skriver Handelns Utredningsinstitut, som tillsammans med SCB tar fram siffrorna, i en kommentar.

Nordea noterar dock i ett marknadsbrev att ökningen från december var magra 0,1 procent och att trenden är fortsatt ganska svag.

Läs vidare här.

Tags: , , , ,

Wednesday, February 29th, 2012 Ekonomi, Nyheter Comments Off on 2012: Bra start för Sveriges ekonomi

Osäkert om Grekland lyckas

Det finns risker mot Greklands andra stödprogram och någon garanti för framgång finns inte.

Det sade Tysklands förbundskansler Angela Merkel inför det tyska parlamentet, som på måndagen ska rösta om Greklands andra stödpaket, rapporterar Bloomberg News.

“Greklands väg är lång och inte utan risk, och det gäller för framgång med det nya programmet. Ingen kan ge en 100-procentig garanti för framgång”, sade hon.

Hon uppmanade de tyska parlamentarikerna att rösta ja till stödpaketet och sade att det är i Tysklands intresse att stabilisera Grekland. Ett grekiskt euroutträde skulle innebära “oförutsägbara” risker och EU-kommissionen ska stärka kontrollmekanismerna i Grekland, sade Angela Merkel, som också sade att Grekland har gjort framsteg de senaste två åren.

Läs vidare här.

Tags: , , , ,

Tuesday, February 28th, 2012 Ekonomi, EU, Nyheter Comments Off on Osäkert om Grekland lyckas

“ECB skjuter sig i foten”

ECB:s manöver för att slippa skriva ned värdet på sina grekiska obligationer hotar att fördyra upplåningen för andra EMU-länder och kan göra ECB:s stödköp av statspapper verkningslösa. Varningen kommer från kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s.

Skuldnedskrivning är en central komponent i det senaste räddningspaketet för Grekland. Tanken är att de privata långivarna ska ge upp 53,5 procent av sina nominella fordringar på landet. I praktiken blir det en nedskrivning med cirka 74 procent eftersom löptiden förlängs och räntorna sänks på en del av de räntepapper de får i utbyte.

Risken är stor att Grekland kommer att tvingas använda retroaktiva tvingande klausuler, så kallade CAC (Collective Action Clauses), för att tillräckligt många långivare ska gå med på detta. CAC är ett sätt för en låntagare att tvinga en minoritet av långivarna att foga sig i de krav som en majoritet accepterat. För att undvika en nedskrivning har den europeiska centralbanken av allt att döma bytt sina grekiska obligationer mot nya, som inte kommer att omfattas av tvingande klausuler. Manövern kan få negativa konsekvenser, enligt kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s.

Läs vidare här.

Tags: , , , , ,

Tuesday, February 28th, 2012 Ekonomi, EU, Nyheter Comments Off on “ECB skjuter sig i foten”

“Europa har blivit säkrare”

Läget har förändrats sedan det väldigt svaga fjärde kvartalet, enligt ECB-chefen Mario Draghi.

– Nu kan vi se indikationer på stabilitet och de första tecknen på en förbättring, sade han i dag när han summerade resultatet av helgens G 20-möte i Mexiko.

Han tillade att tidigare stelfrusna delar av obligationsmarknaden sedan årsskiftet har börjat tina upp igen, bland annat som en effekt av ECB:s treåriga likviditetsstöd till bankerna. Dessutom noterade Draghi att många europeiska banker nu har stärkt sina balansräkningar enligt de nya kapitalkrav som framförts av EU:s bankmyndighet EBA.

Läs vidare här.

Tags: , , ,

Tuesday, February 28th, 2012 Ekonomi, Finans, Nyheter Comments Off on “Europa har blivit säkrare”

Stor risk för grekisk default

Trots skuldpaketet anser Moodys att risken för default är stort i Grekland.

Uttalandet från euroområdet från den 21 februari om stöd för Grekland är ett viktigt steg framåt, men risken för en default även efter att detta frampressade skuldbyte är slutfört förblir hög.

Det skriver Moody’s i sin veckovisa Credit Outlook enligt Bloomberg News.

De noterar att den privata sektorns involverande, PSI, skulle utgöra ett “stressat skuldbyte” (distressed exchange default).

De konstaterar också att en haircut för grekiska statsobligationer är negativt för bankerna, och att pakten bekräftar “senioriteten” i ECB:s obligationsinnehav.

 

Tags: , ,

Monday, February 27th, 2012 Ekonomi, EU, Finans, Nyheter Comments Off on Stor risk för grekisk default

Volvo uppges ha budat på Saab

Volvo Personvagnar har tidigare berättat om sitt intresse för delar av Saabs konkursbo. Bolaget ska nu ha lagt ett bud, uppger källor för P 4 Väst.

– Det är upp till konkursförvaltarna att kommentera budgivning, säger Per-Åke Fröberg, presschef på Volvo PV.

Han bekräftar att Volvo är fortsatt intresserat av vissa delar som maskiner och testutrustning som i så fall ska användas i Volvos egen verksamhet och inte för att återstarta Saabfabriken i Trollhättan.

Tags: ,

Thursday, February 23rd, 2012 Finans, Nyheter Comments Off on Volvo uppges ha budat på Saab

Dow Touches 13000 but Can’t Hold On

The Dow Jones Industrial Average climbed above 13000 for the first time in almost four years, though it failed to hang onto the gains through the day’s end.

The Dow passed above 13000 a few times Tuesday, rising as high as 13005. It ended the day at 12965.69, up 15.82 points, or 0.1%. The Standard & Poor’s 500-stock index toyed with a milestone of its own, briefly surpassing its high reached last April before closing up 0.98 point, or 0.1%, at 1362.21. The advance came after a long weekend that saw progress on two worries that have dogged investors for months.

In Europe, euro-zone finance officials and Greek political leaders agreed on a new bailout and debt restructuring for the Mediterranean country. In Beijing, central bank officials loosened bank lending requirements. In recent months, twin concerns about the debt woes of Europe and a slowdown in China had weighed on investor sentiment, even as the U.S. economy recovered.

Read more here.

Tags: , , ,

Wednesday, February 22nd, 2012 Ekonomi, EU, Euro, Nyheter Comments Off on Dow Touches 13000 but Can’t Hold On

Därför lämnar Grekland euron

Det nya nödlånet till Grekland löser landets omedelbara finansieringsproblem. Men låneprogrammets ekonomiska antaganden framstår som väldigt optimistiska. Det mesta talar fortfarande för att Grekland kommer att lämna euron.

Efter ännu en nattmangling fick Grekland ännu ett nödlån. Med 130 friska miljarder euro, motsvarande 1.140 miljarder kronor, på kontot borde risken för en snar statsbankrutt vara undanröjd.

Allt är dock inte på plats. Inget färdigt avtal finns med de privata långivarna om skuldnedskrivning. Enligt den nya planen ska de nu skriva av 53,5 procent av de nominella fordringarna och dessutom acceptera ännu lite lägre kupong på de nya obligationer de får i utbyte mot de gamla. Sannolikt närmar sig den faktiska nedskrivningen i så fall 75 procent.

Läs vidare här.

Tags: ,

Wednesday, February 22nd, 2012 EU, Euro, Nyheter Comments Off on Därför lämnar Grekland euron

Bankchef varnar för bakslag i Grekland

Avtalet om ett andra stödpaket för Grekland kanske inte visar sig vara tillräckligt för att få ett slut på skuldkrisen.

Länderna i euroområdets periferi måste nu minska sina skulder och öka sin konkurrenskraft.

Det sade Bank of Englands vicechef Charles Bean i ett tal på tisdagskvällen, rapporterar Bloomberg News.

“Även om morgonens avtal mellan den grekiska regeringen och företrädare för euroområdet är välkommet finns det fortsatt en sannolikhet att saker och ting kan utvecklas på ett oordnat och skadligt sätt någon gång i framtiden”, sade han och tillade att eurokrisen är den största nedåtrisken för Storbritannien.

Han sade vidare att även om inflationen i Storbritannien nu dämpas och vissa företagsbarometrar på senare tid har varit uppmuntrande kommer tillväxten att vara trög under det första halvåret 2012 och det finns incitament att cementera återhämtningen. Charles Bean sade att en “oordnad utveckling” i euroområdet skulle slå mot Storbritanniens export och finansmarknad, minska förtroendet och få företag och hushåll att avvakta med att använda sina pengar. Han påpekade också att Grekland inte är det enda landet i euroområdet som står inför utmaningar.

“Grekland är landet i rubrikerna just nu, men många länder i euroområdets periferi står, i varierande grad, inför en utmanande mix av ohållbart hög offentlig och/eller privat skuldsättning och svag konkurrenskraft. I bästa fall står dessa länder inför en lång period av mycket låg tillväxt medan nödvändiga anpassningar görs”, sade Charles Bean.

Tags: , , ,

Wednesday, February 22nd, 2012 Ekonomi, EU, Finans, Nyheter Comments Off on Bankchef varnar för bakslag i Grekland

Draghi: Mycket bra avtal

ECB-chefen Mario Draghi var mycket nöjd med överenskommelsen i natt men avböjde att kommentera ECB:s roll i räddningspaketet.

ECB-chefen Mario Draghi anser att det avtal om ett nytt stödpaket till Grekland som eurogruppen enats om är en “mycket bra överenskommelse”.

Det sade han efter att mötet avslutats på tisdagsmorgonen, enligt Bloomberg News.

– Vi välkomnar den grekiska regeringens åtagande om att vidta åtgärder för att återställa tillväxte och stabilitet. Vi välkomnar också åtagandet från medlemsländerna i euroområdet om att fortsätta hjälpa Grekland att komma tillbaka till en väg med tillväxt och jobbskapande, sade ECB-chefen.

Han tillade att det nu är viktigt att alla viktiga krafter i Grekland står bakom villkoren i stödavtalet, och att implementeringen av åtgärderna bevakas noga.

Mario Draghi avböjde att kommentera ECB:s roll i räddningspaketet.

Italiens premiärminister Mario Monti sade samtidigt att avtalet om stödpaketet är ett “bra resultat”.

– Det är ett bra resultat Grekland, för eurozonen, för marknaderna, hoppas vi, sade han.

Tags: , ,

Tuesday, February 21st, 2012 Ekonomi, EU, Nyheter Comments Off on Draghi: Mycket bra avtal

Krispaketet klubbat

Grekland kommer att inleda skuldbytet för privata långivare de närmaste dagarna, enligt eurogruppens ordförande Jean-Claude Juncker.

– Vi väntar oss ett mycket högt deltagande, sade han.

De nya obligationerna börjar med en kupongränta på 2 procent och stiger till 3 procent före 2020 och därefter blir 4,3 procent. Euroländerna sänker räntan på nödlånen till Grekland till 1,5 procentenheter över upplåningsräntan från 2,0 procentenheter de första tre åren och 3,0 procentenheter därefter.

IMF-chefen Christine Lagarde välkomnade överenskommelsen. Hon kommer att ta överenskommelsen till IMF:s styrelse under andra veckan i mars, på villkor att Grekland uppfyller de krav som har ställts ska uppfyllas dessförinnan.

Christine Lagarde berömde Jean-Claude Junckers förhandlingsförmåga, som gjorde det möjligt att förhandla ned kostnaden för stödprogrammet till 130 miljarder euro från en betydligt högre siffra. IMF-chefen sade att storleken på IMF:s bidrag till stödprogrammet kommer att bestämmas av IMF:s styrelse i mars.

– Jag tror styrelsen kommer att ha i åtanke den totala storleken på programmet och att en korrekt uppbyggnad av en brandvägg genom EFSF och ESM, vilket inte beslutades om idag, sade hon.

Ekonomikommissionär Olli Rehn sade att eurogruppen höll en kort diskussion om brandväggar och att han förväntar sig en överenskommelse vid eurogruppens möte den 12 mars.

– Det borde vara möjligt att kombinera den permanenta räddningsfonden ESM och återstoden av den tillfälliga fonen EFSF för en betydligt starkare brandvägg, sade kommissionären.

Han sade att ESM kommer att uppgå till 500 miljarder euro och återstoden av EFSF uppgår till 250 miljarder euro. Olli Rehn hoppades också att IMF:s resurser skulle kunna förstärkas. Christine Lagarde förklarade att ett värsta-fall-scenario skulle innebära att Greklands statsskuld blir kvar på 160 procent av BNP 2020 och inte faller till 120,5 procent. Denna nivå anses inte uthållig.

– Det skulle inträffa om Grekland inte lyckas leverera. Det finns nedåtrisker för detta program eftersom det är krävande, sade hon.

Olli Rehn sade att det första grekiska stödprogrammet misslyckades eftersom man hade underskattat Greklands svaga administrativa kapacitet och den svaga politiska enigheten i landet. Jean-Claude Juncker sade att sänkningen av räntan på nödlånen kommer att innebära beskäringar för Grekland på 1,4 miljarder euro under programperioden.

Vidare lovade euroländerna att använda framtida vinster som deras nationella centralbankerna gör från försäljning av grekiska obligationer köpta under det nominella värdet till att sänka Greklands skuld. Denna skuldlättnad ska uppgå till 1,8 miljarder euro, sade eurogruppens ordförande.

“Den officiella sektorn kommer att bestämma det exakta beloppet för sitt finansiella stöd tidigt i mars, när resultatet av PSI (privata långivares deltagande) är känt och (Greklands) förhandsåtgärder har genomförts“, löd eurogruppens uttalande.

“Vi upprepar vårt åtagande att ge tillräckligt stöd till Grekland under programmets lopp och därefter tills landet har återfått tillträde till marknaden, under förutsättning att Grekland helt har uppfyllt kraven och målen i anpassningsprogrammet”, avslutade eurogruppen sitt uttalande.

 

Tags: , , ,

Tuesday, February 21st, 2012 Ekonomi, EU, Nyheter Comments Off on Krispaketet klubbat

Sprickor i Greklandsavtalet

Trots att Grekland får miljarder i krisbidrag är det inte säkert att det räddar landet från konkurs, visar en hemligstämplad rapport som Reuters och Financial Times tagit del av.

Den 10 sidor långa hemliga rapporten räknar upp ett antal faktorer som kan sätta käppar i hjulet i försöket att rädda Grekland från en statsbankrutt. Rapporten är daterad 15 februari men tidningarna fick tillgång till den först igår, måndag den 20 februari.

De hemligstämplade handlingarna har redan hamnat på respektive EU-lands bord och flera medlemsländer ska ha blivit mycket skeptiska efter att ha läst igenom rapporten, rapporterar Financial Times. Rapporten talar om betydande risker i krishanteringen. Angående krislånen är tillräckliga eller inte för att få tillbaka Grekland på banan igen inom de närmsta åren, behöver man mer tid för att utröna. Problemet ligger i motsättningarna mellan hur man ska skära ner de grekiska skulderna samtidigt som man ska bygga upp Greklands konkurrenskraftighet.

För det första: om landets offentliga finanser måste skäras ned kraftigt kan detta i stället leda till mindre intäkter för staten och att underskottet ökar i stället för att minska. Något som skulle leda till en ny ekonomisk baksmälla. Den andra delen gäller skuldnedskrivningarna från de privata långivarna. Ett avtal som spås avskräcka banker från att låna ut pengar till Grekland framöver. Det menar en rad ekonomiska experter i Europeiska centralbanken (ECB) och Internationella valutafonden (IMF) som utarbetat rapporten.

Enligt ett bästa scenario behöver Grekland ett nytt nödlån på 50 miljarder euro i slutet av detta årtionde. Förutsättningen för detta är att den ekonomiska nedgången i landet avstannat senast 2013. Om inte det lyckas måste Grekland få ytterligare stödpengar från EU.

Tags: , , , , ,

Tuesday, February 21st, 2012 Ekonomi, EU, Finans, Nyheter Comments Off on Sprickor i Greklandsavtalet

Anders Borg: Uppgörelsen är bra för Sverige

Finansminister Anders Borg anser att nattens överenskommelse är goda nyheter för Europas ekonomi och att risken för en finansiell europeisk kris har minskat. Det framgår av en intervju med Sveriges Radios Ekoredaktion.

Villkoren är hårda för Grekland, men orsaken är ytterst att landet har skjutit krisen framför sig.

Hade de inlett det här arbetet 2009 hade de förmodligen redan varit ute ur krisen vid det här laget. Nu har man hela tiden skjutit krisen framför sig och dragit fötterna efter sig och tyvärr har man då trampat ner så djupt i problemen att man helt enkelt sitter fast i dem”, säger Anders Borg till Ekot.

Därmed har också hoppet ökat för att Sverige ska komma lindrigt undan

”Det som har hängt över oss under hösten, det var egentligen inte Grekland utan risken för att Grekland skulle skapa en sådan osäkerhet att vi fick breda bekymmer i det europeiska finansiella systemet, som vi fick med Lehman Brothers hösten 2008, och det är klart att den risken har nu kraftigt reducerats”, säger han till Ekot.

 

Tags: , , , ,

Tuesday, February 21st, 2012 Ekonomi, EU, Nyheter Comments Off on Anders Borg: Uppgörelsen är bra för Sverige
Cerberus Makro är en samlingsplats för nyheter inom området makroekonomi. Syftet är att hjälpa såväl befintliga som potentiella klienter och medarbetare att snabbt och enkelt följa den makroekonomiska utvecklingen. Målet är att erbjuda information som bidrar till en bättre finansiell planering.

För befintliga och potentiella klienter som önskar hjälp med att upprätta och vårda en effektiv finansiell planering, vänligen kontakta Cerberus.