Storbritanniens riksbankschef förutspår höjd ränta under 2016

Storbritanniens riksbankschef Mark Carney meddelar i en intervju att en räntehöjning under 2016 vore försvarbar mot bakgrund av hur brittiska ekonomin utvecklas.

Carney följer kärninflationen noga och senaste mätningen från september visade en inflation om 1 %. Kärninflation är ett mått rensat för mer rörliga komponenter i den vanliga inflationsmåttet, såsom energipriser.

Länk till artikel: http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-11-05/carney-says-it-s-prudent-to-expect-u-k-rate-increase-in-2016

Tags: , , , , ,

Friday, November 6th, 2015 Uncategorized
Cerberus Makro är en samlingsplats för nyheter inom området makroekonomi. Syftet är att hjälpa såväl befintliga som potentiella klienter och medarbetare att snabbt och enkelt följa den makroekonomiska utvecklingen. Målet är att erbjuda information som bidrar till en bättre finansiell planering.

För befintliga och potentiella klienter som önskar hjälp med att upprätta och vårda en effektiv finansiell planering, vänligen kontakta Cerberus.