OECD sänker utsikter för global tillväxt

Organisationen sänker prognoserna för global tillväxt under 2016 till 3,3 % från tidigare 3,6 %.

Det är framförallt svagheten i Ryssland, Brasilien och Kina som ligger bakom sänkningen.

Länk till artikel: http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-11-09/oecd-trims-global-growth-forecast-on-emerging-market-slowdown

Tags: , , , ,

Monday, November 9th, 2015 Uncategorized
Cerberus Makro är en samlingsplats för nyheter inom området makroekonomi. Syftet är att hjälpa såväl befintliga som potentiella klienter och medarbetare att snabbt och enkelt följa den makroekonomiska utvecklingen. Målet är att erbjuda information som bidrar till en bättre finansiell planering.

För befintliga och potentiella klienter som önskar hjälp med att upprätta och vårda en effektiv finansiell planering, vänligen kontakta Cerberus.