Så tycker Svenskt Näringsliv, Konjunkturinstitutet och Swedbank om vårbudgeten

Vårbudgeten presenterades av regeringen nyligen, topparna Svenskt Näringsliv, Konjunkturinstitutet och Swedbank har kommenterat vårbudgeten.

Läs deras kommentering här.

Tags: , , ,

Wednesday, April 18th, 2012 Ekonomi, Nyheter
Cerberus Makro är en samlingsplats för nyheter inom området makroekonomi. Syftet är att hjälpa såväl befintliga som potentiella klienter och medarbetare att snabbt och enkelt följa den makroekonomiska utvecklingen. Målet är att erbjuda information som bidrar till en bättre finansiell planering.

För befintliga och potentiella klienter som önskar hjälp med att upprätta och vårda en effektiv finansiell planering, vänligen kontakta Cerberus.