S är kristisk till regeringens vårbudget

Magdalena Anderson, Socialdemokraternas ekonomiska-politiska talesperson är kritisk till regeringens vårbudget men hoppas att finansministern får rätt.

Hon tycker att regeringen har tunna förslag för att minska arbetslösheten speciellt för ungdomar.

S vill satsa på fler jobb och växande företag genom att bland annat öka drivkrafter för personer som lever på socialbidrag. Ungdomskontrakt för unga arbetslösa utan gymnasieutbildning och ökad avdragsrätt för företag som investerar i forskning och utbildning.

Socialdemokraterna vill inrätta en nationell innovationsberedning, ledd av statsministern, och som bör ges högsta politiska prioritet. Ett annat förslag är en statlig riskkapitalfond med särskilt fokus på innovativa små och medelstora industri- och tjänsteföretag.

Tags: , , , , ,

Monday, May 7th, 2012 Arbete, Politik
Cerberus Makro är en samlingsplats för nyheter inom området makroekonomi. Syftet är att hjälpa såväl befintliga som potentiella klienter och medarbetare att snabbt och enkelt följa den makroekonomiska utvecklingen. Målet är att erbjuda information som bidrar till en bättre finansiell planering.

För befintliga och potentiella klienter som önskar hjälp med att upprätta och vårda en effektiv finansiell planering, vänligen kontakta Cerberus.