Vårbudget

S är kristisk till regeringens vårbudget

Magdalena Anderson, Socialdemokraternas ekonomiska-politiska talesperson är kritisk till regeringens vårbudget men hoppas att finansministern får rätt.

Hon tycker att regeringen har tunna förslag för att minska arbetslösheten speciellt för ungdomar.

S vill satsa på fler jobb och växande företag genom att bland annat öka drivkrafter för personer som lever på socialbidrag. Ungdomskontrakt för unga arbetslösa utan gymnasieutbildning och ökad avdragsrätt för företag som investerar i forskning och utbildning.

Socialdemokraterna vill inrätta en nationell innovationsberedning, ledd av statsministern, och som bör ges högsta politiska prioritet. Ett annat förslag är en statlig riskkapitalfond med särskilt fokus på innovativa små och medelstora industri- och tjänsteföretag.

Tags: , , , , ,

Monday, May 7th, 2012 Arbete, Politik Comments Off on S är kristisk till regeringens vårbudget

Vårbudgeten saknade konkreta åtgärder mot ungdomsarbetslösheten

Magdalena Andersson, Socialdemokraternas nya ekonomisk-politiska talesperson kristiserar finansministers åtgärder mot arbetslösheten på SVT:s Aktuellt.

Hon håller med Anders Borg om att det är viktigt att vara försiktig i nuvarande ekonomiska läge men kristisk mot att budgeten inte innehåller konkreta åtgärder mot ungdomsarbetslösheten. Andersson kallade budgeten för mer av “en utredningskatalog och verksamhetsberättelse”.

Borg menade att det är mycket viktigt att hålla säkerhetsmarginalerna för att säkra att Sverige fortsätter att stå stadigt och har utrymme att ta till krisåtgärder om EU:s skuldkris skulle bli värre.

Läs mer här.

Tags: , , ,

Wednesday, April 18th, 2012 Arbete, Ekonomi Comments Off on Vårbudgeten saknade konkreta åtgärder mot ungdomsarbetslösheten

Så tycker Svenskt Näringsliv, Konjunkturinstitutet och Swedbank om vårbudgeten

Vårbudgeten presenterades av regeringen nyligen, topparna Svenskt Näringsliv, Konjunkturinstitutet och Swedbank har kommenterat vårbudgeten.

Läs deras kommentering här.

Tags: , , ,

Wednesday, April 18th, 2012 Ekonomi, Nyheter Comments Off on Så tycker Svenskt Näringsliv, Konjunkturinstitutet och Swedbank om vårbudgeten

Sveriges ekonomi kommer att bromsa ordentligt

Ekonomin kommer att bromsa in betydligt under året men kommer att ta fart igen år 2013 enligt regeringens vårbudget.

Regeringen skriver i vårbudgeten att Svensk BNP kommer att öka med 0,4% i år, 3,3% nästa år och 3,7% 2014. Presentationen visades på måndagen. I höstbudgeten spådde regenringen att BNP skulle öka med 1,3% i år för att sedan öka med 3,5% nästa år.

Svensk ekonomi kommer att bromsa in tydligt under 2012 p g a den europeiska skuldkrisen och att risken för en kraftigt sämre konjunkturutveckling gör att det finns ett fortsatt behov av goda säkerhetsmarginaler i de offentliga finanserna.

Läs vidare här.

Tags: , , , ,

Wednesday, April 18th, 2012 BNP, Ekonomi, Finans, Nyheter Comments Off on Sveriges ekonomi kommer att bromsa ordentligt
Cerberus Makro är en samlingsplats för nyheter inom området makroekonomi. Syftet är att hjälpa såväl befintliga som potentiella klienter och medarbetare att snabbt och enkelt följa den makroekonomiska utvecklingen. Målet är att erbjuda information som bidrar till en bättre finansiell planering.

För befintliga och potentiella klienter som önskar hjälp med att upprätta och vårda en effektiv finansiell planering, vänligen kontakta Cerberus.